Pagbuo ng isang malusog na pamilya

Ang pagtitipon sa hapag-kainan ay mahalaga para sa pagpapakain ng pamilya. Nakita ko sa YouTube ang panayam ng anak ni Allama Iqbal na si Munira Iqbal.
 Ayon sa kanya, ang isang bagay na natatangi sa kanya ay "ang kanyang German maid na pinagsasama-sama ang pamilya sa mesa. Tuwing dumating si Maqbool, kakainin niya ang kanyang pagkain at pupunta sa kanyang silid. 

Gumawa ng bagong alipin. Punctual ang lahat. Kung ang isang tao ay huli para sa anumang kadahilanan, siya ay ginawa upang maghintay. 
Kung ang isang tao ay lumiban sa mesa nang walang abiso, siya ay may pananagutan." Parang maliit na bagay, ngunit hindi ito maliit na bagay.Sa isang bahay kung saan ang mga tao ay nagtitipon sa paligid ng mesa araw-araw, mayroong ibang kapaligiran.
 Iba't ibang mga halaga ang nabuo doon. Ang mesa ay hindi pangalan ng isang lugar upang punan ang tiyan, ito ay pangalan ng isang kultura.
 Kahit na kumain ka ng mga butil habang naglalakbay, ang iyong tiyan ay mapupuno. Ang talahanayan ay isang pamantayan ng pamilya. 

Sa mga tahanan ng mataas na tradisyon ng pamilya, ang hapag-kainan ay binibigyan ng malaking kahalagahan.Sabi ng isang kaibigan namin, ang apat na kapatid ng kanyang asawa ay nagkikita para sa hapunan bawat linggo.
 Kung tutuusin, hindi lang ito kainan, kundi excuse para sa family bonding. Ang ating relihiyon ay nagdidikta din ng pagpapalawak ng mga abot-tanaw.


Kung maaari, ang mga miyembro ng pamilya ay dapat magtipon sa hapag isang beses sa isang araw. Kung kasama mo ang iyong mga magulang, dalhin sila sa hapag sa halip na sa bahay. 
Kung malubha ang pisikal na kapansanan, ayusin ang pagkain sa kanilang tahanan.

 Mas masaya ang mga magulang na makita ang kanilang mga anak kaysa kumain. Isang babae sa circle ng kaibigan namin ang labis na nalulungkot na hindi kumakain kasama ang kanyang anak kahit na nakatira sila sa iisang bahay. Kumain ng hiwalay na pagkain kasama ang asawa at mga anak.

Matakot sa Diyos at huwag kalimutang umupo sa hapag kainan kasama ang iyong mga magulang. Sa maraming tahanan, ang mga magulang ay kumakain ng maaga at ang mga bata ay natutulog hanggang sa gabi. 
Kaya pakainin nang maaga ang mga magulang at tamasahin ang mga minuto hanggang gabi. Kung ayaw mong gawin iyon, kumain ka na lang.

Ang pagkain ng huli at pagpuyat ay hindi rin nakabubuti sa kalusugan. Ang pagkain ang pangunahing pangangailangan ng bawat may buhay sa mundo ngunit mayroon tayong "kabihasnan" ng pagkain dahil tayo ay nakahihigit sa lahat ng may buhay. Ang ating mga puso at relasyon ay higit na nag-uugnay kaysa sa pagkain. 

puno ng tiyan dapat isa Alam na alam ng dalagang Aleman kung gaano kahalaga para sa pamilya na magtipon sa hapag upang bumuo ng isang malusog na pamilya.

Post a Comment

0 Comments